Bezpłatna pomoc psychologiczna


W każdą pierwszą środę miesiąca mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Podczas wizyty rozpoznajemy problem, omawiamy możliwe sposoby rozwiązania go i ustalamy plan terapii, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym zapisie telefonicznym. Liczba miejsc ograniczona!

Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży

Wskazania do wizyty:
 • uzależnienia,
 • fobia społeczna,
 • lęki,
 • obniżenie nastroju/depresja,
 • nadmierna agresja, złość,
 • zachowania autodestrukcyjne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • trudności w relacjach interpersonalnych,
 • problemy z koncentracją
 • inne trudności natury egzystencjalnej


Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych

Wskazania do wizyty:
 • uzależnienia
 • lęki
 • obniżenie nastroju/depresja
 • zachowania agresywne i autoagresywne
 • niskie poczucie własnej wartości
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • problemy wychowawcze


Celem jest ułatwienie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej, zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, a także kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw wśród społeczeństwa. W ramach zaplanowanych działań można skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji psychologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Pragniemy również zaznaczyć, iż ilość realizowanych bezpłatnych konsultacji jest ograniczona. Mamy nadzieję, że realizowane spotkania przyczynią się do kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw, zwiększą świadomość społeczeństwa i pomogą w leczeniu i profilaktyce zdrowia psychicznego, które ma bardzo duży wpływ na społeczną aktywność, relacje społeczne, rodzinne i zawodowe.

Liczba odwiedzin: 9125